Siirry suoraan sisältöön

Toiminta

Kehitimme tilintarkastusvalvonnan vaikuttavuutta

Kuluneena vuonna pyrimme lisäämään tilintarkastusvalvonnan vaikuttavuutta usein eri tavoin.

Rahanpesulaki toi tilintarkastusasiakkaillemme uusia velvoitteita 1.7.2019 alkaen. Tiedotimme tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille lain tuomista uusista velvoitteista.

PIE-yhteisöjen eli yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tarkastusvaliokunnilla on useita tehtäviä taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen laadun varmistamisessa. Yhdessä Finanssivalvonnan toteutimme kyselyn tarkastusvaliokunnille. Kyselyn tulokset käytiin läpi tarkastusvaliokuntien ajankohtaispäivässä.

Julkaisimme vuosiraportit vuoden 2018 laaduntarkastuksista ja tutkinta-asioista.

Laaduntarkastusten vuosiraportissa kerrotaan laaduntarkastuksen tuloksista ja merkittävimmistä havainnoista.

Julkaisimme vuosiraportin myös tutkinta-asioista. Raportin tavoitteena on välittää tietoa asiakkaille ja sidosryhmille tutkinta-asioista ja lainsäädännön soveltamisesta tutkinta-asioissa.

Kiinnitimme huomiota julkishallinnon tilintarkastuksen laatuun. Perustimme julkistarkastuksen laatujaoston, joka keskustelee laaduntarkastuksen tulokseen vaikuttavista havainnoista ja niiden vaikutuksesta tarkastukseen kokonaisuutena.

Käynnistimme myös yhteistyön valtiovarainministeriön kanssa julkistarkastuksen laadun kehittämiseksi.

Tilintarkastajatutkinnot