Toiminta

Toiminta

Patenteissa kansainvälisen yhteistyön vuosi

Patenttiasioissa yhteistyö eri maiden viranomaisten kanssa oli vahvasti esillä.

Aloitimme keväällä 2019 kansainvälisiä patenttihakemuksia koskevan PCT Direct -palvelun. Tämä tarkoittaa sitä, että etuoikeudella jätetyn PCT-hakemuksen hakija voi esittää epävirallisia kommentteja etuoikeushakemuksen uutuus- ja patentoitavuustutkimuksessa esille tuoduista seikoista.

Syksyllä laajensimme palvelun koskemaan myös Maailman henkisen omaisuuden järjestölle (WIPO) jätettyjä PCT-hakemuksia.

Kymmenen vuotta nopeutettuja patenttihakemuksia

Keväällä 2019 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun PRH aloitti Patent Prosecution Highway -yhteistyön.

Patent Prosecution Highway (PPH) on patenttivirastojen välinen sopimus, joka tarjoaa patentinhakijoille nopeamman ja tehokkaamman väylän saada ensimmäistä hakemusta vastaava patentti myönnetyksi toisessa maassa.

PRH teki ensimmäiset PPH-sopimuksensa Japanin ja USA:n patenttivirastojen kanssa. PRH:n tutkimista hakemuksista eniten nopeutetun käsittelyn pyyntöjä on jätetty USA:n patenttivirastolle.

PRH:lle on jätetty kymmenen vuoden aikana vain vähän nopeutetun käsittelyn pyyntöjä, eli yleensä ehdimme tehdä lopullisen päätöksen ennen muita virastoja.

Uusi yhteistyösopimus Kiinan kanssa

Yhteistyö Kiinan viranomaisten kanssa tiivistyi. Suomi ja Kiina laajensivat yhteistyösopimustaan patenttiasioissa.

Sopimus allekirjoitettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön valtiovierailulla Kiinassa.

Podcast
Teollisoikeusasiamieslautakunta