Siirry suoraan sisältöön

Toiminta

Uudistettu tavaramerkkilaki tuli voimaan

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan toukokuussa 2019. Uusi laki toi useita muutoksia tavaramerkkien hakemiseen ja rekisteröintiin.

Tavaramerkin rekisteröintiä ja uudistamista voi hakea vain käyttämällä sähköistä palvelua.

Otimme käyttöön myös kaksi kokonaan uutta sähköistä palvelua: rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sekä palvelun, jossa voi mm. täydentää hakemusta ja vastata välipäätökseen.

Uuden lain voimaantulon jälkeen tavaramerkin menettämistä ja mitätöintiä voi hakea PRH:sta hallinnollisessa menettelyssä. Uuden hallinnollisen menettelyn rinnalla säilyy mahdollisuus nostaa kanne markkinaoikeudessa.

PRH ei enää kuuluta tavaramerkkilehdessä rekisteröityihin tavaramerkkeihin kohdistuneita muutoksia, kuten uudistamisia, suoja-alojen supistamisia tai siirtymisiä.

Hakemusmäärissä maltillista kehitystä

Kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä kääntyi hienoiseen laskuun. Sen sijaan Suomeen kohdistettujen kansainvälisten rekisteröintien määrä nousi vuoteen 2018 verrattuna.

Mallioikeuksissa kansallisten hakemusten määrä nousi vuoteen 2018 verrattuna.