Gå direkt till innehållet

Dispelix Oy

Patentering är en investering i framtiden för uppstartsföretag

Dispelix Oy har utöver kompetens behövt tid, finansiering och starka stödtrupper för att kommersialisera sina uppfinningar.

Dispelix Oy grundades 2015. Företaget utvecklar genomskinliga skärmar för enheter med förstärkt verklighet (AR, augmented reality) som användaren ser som tillägg till den omgivande verkligheten, till exempel i form av bilder eller text.

De senaste apparaterna som innehåller en ljusledarkomponent av det här slaget ser ut som ett par glasögon.

Kunniga stödtrupper skyddar mot fel

För tio år sedan undersökte Dispelix grundare Antti Sunnari, nuvarande verkställande direktör, och Juuso Olkkonen, teknologidirektör, ljusledare vid VTT.

År 2011 kom deras team på hur man kan avlägsna den störande regnbågseffekten i smartglasögon genom att dämpa diffraktionen av ljuset som går genom nanostrukturen. Uppfinningen patenterades.

Stödet från VTT och kompetensen inom immateriella rättigheter (IPR) fick det nybildade Dispelix att satsa på utvecklingen av sin patentportfölj.

Maija Puustinen, direktör för juridiska ärenden vid Dispelix, säger att även nätverkandet har varit viktigt.

"Det lönar sig att skapa kontakter redan i ett tidigt skede av företagsverksamheten. När Dispelix grundades fick Olkkonen och Sunnari med sig professor Jyrki Saarinen, som också har erfarenhet av kommersialisering av uppfinningar. Han är direktör för fotonikinstitutet vid Östra Finlands universitet, och vi samarbetar med universitetet."

Dispelix finansieras av flera kapitalinvesterare, vars professionella råd vägledde företaget i början förbi många utmaningar, förklarar Puustinen.

Patenteringen lyckas inte heller på egen hand: det behövs en kompetent patentombudsman och granskare av ansökningar. Dessutom måste produktutvecklarna sätta sig in i IPR-frågor.

"Ett växande bolag har knappa resurser för intern utbildning. Därför har PRS en viktig roll också som utbildare inom den finländska patentbranschen."

Dispelix IP-chef Teppo Häyrynen berättar att även han själv som patentingenjör har granskat företagets ansökningar vid PRS i ett tidigare skede, eftersom ämnet motsvarade hans forskarbakgrund.

IP-chef Teppo Häyrynen och direktör för juridiska ärenden Maija Puustinen, Dispelix Oy

Ett snävt kompetensområde är både en utmaning och en fördel

AR-teknologin är så ny att det finns begränsat med experter på området. Puustinen och Häyrynen konstaterar därför att Dispelix har det "världsledande teamet".

"Nya produkter gör branschen speciell. Dispelix är en komponentleverantör, vars produkt lämpar sig såväl för underhållningselektronik som för industrin. Våra kunder är teknologibolag som tillverkar slutprodukter. När deras massproduktion inleds, kommer det också att synas i vårt kassaflöde", säger Puustinen.



Dispelix Oy

Dispelix Oy startades 2015. Bolaget utvecklar ljusledarkomponenter till enheter med förstärkt verklighet (AR).

Dispelix sysselsätter cirka 60 personer, av vilka många är fysiker. Bolaget har kontor i Uleåborg, Esbo och Joensuu, dessutom ett kontor i USA och även ett i Kina inom kort.

Omsättning (2019) var nästan 2 miljoner euro, resultat -3 milj. euro. Finansiärer är bl.a. VTT, Lifeline Ventures, 3M Ventures, Tesi och Business Finland.

Fram till början av 2021 har bolaget ett fyrtiotal inlämnade prioritetsansökningar för patent till PRS, cirka 250 internationella inlämnade ansökningar.

Finsk text: Päivi Helander
Bilder: Nina Kaverinen, Dispelix Oy