Gå direkt till innehållet

Bostadsdatasystemet

Lantmäteriverket och PRS samarbetar med ett bostadsdatasystem

Lantmäteriverkets bostadsdatasystem samlar in uppgifter från bland annat PRS handelsregister. Systemet byggdes upp på ett rättvist och öppet sätt, och det täta samarbetet fortsätter.

I början av 2019 infördes ett elektroniskt bostadsdatasystem som planerats i flera år. För att genomföra detta krävdes ett samarbete på datassystemnivå, där förutom PRS och Lantmäteriverket även Skatteförvaltningen samt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata medverkade aktivt.

Det konkreta arbetet kunde inledas sommaren 2017 efter det förberedande projektet.

PRS hade till uppgift att ändra handelsregistersystemet så att de uppgifter om aktielägenheter som husbolagen lämnat in till handelsregistret överförs till bostadsdatasystemet. På så vis kan man registrera information i bostadsdatasystemet om aktielägenheters ägande, pantsättningar och begränsningar.

Arbetet inleddes med att fastställa datainnehållet som överförs mellan systemen. Därefter fortsatte man med planering, genomförande och testning av tekniken.


Strävan efter samförstånd

Enligt Lantmäteriverkets applikationsexpert Minna Savioja har ett nära samarbete varit en förutsättning för att lyckas.

"Det känns ändå som om man i ännu högre grad borde känna till och förstå kundernas behov och myndighetsorganisationernas olika praxis till exempel vid registreringen av ärenden."

Myndigheternas experter har tillsammans dryftat bland annat juridik och kommunikation i anslutning till bostadsdatasystemet.

"Vi har också hjälpt varandra med handledningen av kunder. Vi har utbildat PRS kundrådgivare och på motsvarande sätt får vi utbildning från PRS ", beskriver ledande sakkunnig Kristiina Virmajoki från Lantmäteriverket.

Ledande sakkunnig Kristiina Virmajoki, applikationsexpert Minna Savioja och registerexpert Oona Orkola, Lantmäteriverket

Överföring av aktieböcker pågår

De funktionella egenskaperna finslipades 2019. Överföringstjänsten av aktieböcker för husbolag öppnades våren 2020 och gränssnitten för disponentsystemen började användas i slutet av året.

Lantmäteriverkets stödfunktion för överföringstjänsten av aktieböcker hjälper kunderna i frågor som gäller överföringar.

"Ibland är det oklart för kunderna vilken myndighet de ska vända sig till i olika ärenden som gäller husbolag. I samarbete med PRS strävar vi efter att säkerställa att alla får ett svar på sina frågor på ett smidigt sätt och från rätt ställe", berättar registerexpert Oona Orkola.

Även om samarbetet har pågått under brådskande omständigheter, anser Lantmäteriverkets experter att arbetet har utförts på ett rättvist och öppet sätt och alltid med kunden i fokus.

"Att få två register att fungera tillsammans är förstås förknippat med risker. Alla måste vara noggranna. Samtidigt vidareutvecklar vi systemet i gott samarbete."

Bostadsdatasystemet

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt system som samlar in heltäckande uppgifter om aktielägenheter samt om deras ägande, pantsättningar och begränsningar.

Systemet upprätthålls av Lantmäteriverket.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som bildats i början av 2019 eller senare hör till systemet från första början.

Uppgifterna om husbolag som grundats före 2019 överförs till systemet i två skeden. Först överför bolaget aktieboken till Lantmäteriverket. Detta måste göras före utgången av 2023. Därefter ansöker aktieägaren om registrering av sitt innehav och annullering av aktiebrevet i pappersform. Detta måste göras inom 10 år eller före det vid ett ägarbyte.

www.osakehuoneistorekisteri.fi

Finsk text: Marjo Rautvuori
Bilder: Nina Kaverinen, Lantmäteriverket