Gå direkt till innehållet

Personal

Arbetstillfredsställelsen på fortsatt bra nivå

Statsförvaltningens VMBaro-enkät, som mäter arbetstillfredsställelse, besvarades av ett rekordantal anställda vid PRS. Medelvärdet på svaren 3,87 (på skalan 1–5) sjönk något jämfört med året innan men var alltjämt på en bra nivå.

I enkätsvaren nämndes bland annat verksamhetskulturen, arbetets innehåll, möjligheterna att påverka samt arbetsgivarbilden och värdegrunden som styrkor. Minst 90 procent av dem som svarade gav de bästa betygen, det vill säga 4–5, på påståendena om hur bra de känner till PRS mål och engagerar sig i dem.

Öppna, respektfulla och sakkunniga PRS

Som en del av verkställandet av strategin gjordes insatser tillsammans med personalen för att ytterligare förbättra verksamhetskulturen, som är en av PRS viktigaste styrkor. På hösten presenterades de nya verksamhetsprinciperna som hade tagits fram på workshoppar för personalen: Patent- och registerstyrelsen ska vara öppen, respektfull och sakkunnig.

Den första för hela PRS gemensamma utvecklingsdagen, Lean Master- och Lean Leader-träningarna, satsningar på coachande ledarskap och chefsarbete samt statens gemensamma kompetenshanteringstjänst Osaava, som infördes vid årsskiftet, är exempel på åtgärder som främjade verksamhetskulturen.

Allt detta har som mål att bidra till en verksamhetskultur där alla kan arbeta smidigt i positiv anda.

Framöver kommer vi att utvärdera verksamhetskulturen med enkäter som hjälper oss att utveckla den i en riktning som stöder ett smidigt arbete och välbefinnande i arbetet.