Personal

Personal

Ledningsgruppen

Antti Riivari
generaldirektör
Eero Mantere
överdirektör
Gemensamma tjänster
Jorma Hanski
direktör
Patent och varumärken
Riikka Harjula
direktör
Revisionstillsyn
Liisa Räsänen
direktör
Företag och sammanslutningar
Anna Lauttamus-Kauppila
direktör
Kundservice och kommunikation
Pekka Heikkinen
ekonomichef
Nina Haavisto
personalchef
Sakari Karstu
teknisk chef
Sari Kuisma-Kari
ICT-utvecklingsdirektör