Personal

Personal

Ledningsgruppen

generaldirektör
Antti Riivari
överdirektör
Eero Mantere
Gemensamma tjänster
direktör
Jorma Hanski
Patent och varumärken
direktör
Riikka Harjula
Revisionstillsyn
direktör
Liisa Räsänen
Företag och sammanslutningar
direktör
Anna Lauttamus-Kauppila
Kundservice och kommunikation
ekonomichef
Pekka Heikkinen
personalchef
Nina Haavisto
teknisk chef
Sakari Karstu
ICT-utvecklingsdirektör
Sari Kuisma-Kari