Gå direkt till innehållet

Kundberättelse: Ekonomi och ungdom TAT

Immateriella rättigheter görs kända bland ungdomar

Hösten 2019 fick tusentals ungdomar i Finland insikter i möjligheterna med immateriella rättigheter (IPR). I ett pilotprojekt som PRS genomför tillsammans med Ekonomi och ungdom TAT integreras immateriella rättigheter på ett naturligt sätt i företagarstudierna.

PRS bidrar med sin expertis kring immateriella rättigheter och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO finansierar pilotprojektet, som det finns bra möjligheter att utvidga.

Enligt Lauri Vaara, pedagogisk rådgivare vid TAT, var målet med pilotprojektet att få ungdomarna att inse betydelsen av immateriella rättigheter genom de möjligheter och fördelar som immateriella rättigheter erbjuder.

Under lektionerna kan eleverna till exempel fundera på vad som kan skilja deras företag från konkurrenternas och vad som kan vara företagets trumfkort på världsmarknaden.

Lauri Vaara, pedagogisk rådgivare vid Ekonomi och ungdom TAT

Med hjälp av undervisningsmaterialet klarlägger man också hur en idé kan skyddas genom att man utvecklar den i en form som omfattas av immateriella rättigheter.

"På samma gång lär sig eleverna vilka förutsättningar som gäller för användningen av andras produkter. Felaktiga uppfattningar rättas till och på det sättet minskar risken för att bli beskylld för intrång i andras rättigheter", säger Vaara.

Han är glad för responsen från de ungdomar som medverkat i utarbetandet av utbildningsmaterialet: det ser ut som att immateriella rättigheter blivit en naturlig del av företagarstudierna.

Företagsbyar och Businesskurser lär ungdomarna starta företag

Lärandehelheten Företagsby, som TAT startade 2010, har verksamhet i åtta regioner i Finland. Projektmaterialet som handlade om immateriella rättigheter användes hösten 2019 i alla högstadier som omfattas av Företagsbyn.

Jasmiina Tuominen, som är regionkoordinator för Helsingfors och Vanda, berättar att immateriella rättigheter behandlas utifrån begreppet varumärke i Företagsbyn för högstadiet.

"Eleverna planerar ett kännetecken för sitt företag, till exempel en logotyp, slogan eller ett produktmärke. Kännetecknet "skickas" till PRS, och det "registrerade" varumärket är senare en fördel när företaget förhandlar om lån eller kontrakt, eftersom ett varumärke med gott anseende ger framgång", berättar Tuominen.

Jasmiina Tuominen, regionkoordinator vid Ekonomi och ungdom TAT

Av de nästan 20 000 niondeklassister som besöker TAT:s lärandemiljö Företagsbyn deltog cirka 4 500 i pilotprojektet.

Studerande på andra stadiet bekantar sig med företagande på TAT:s Businesskurser. Immateriella rättigheter har integrerats i kursen Försäljning, marknadsföring och kommersialisering. Dessa nya innehåll studeras redan vid flera läroanstalter, och den första feedbacken har varit uppmuntrande.

Dessutom presenteras immateriella rättigheter som en del av åtgärderna för företagsetablering på webbplatsen Opopassi, som utarbetats som stöd för studiehandledning i gymnasiet.

Immateriella rättigheter en del av fostran till entreprenörskap

• Gemensamt projekt för PRS och Ekonomi och ungdom TAT
• Pilotprojektet pågick mellan april 2019 och mars 2020
• Samarbetet fortsätter som ett fortsättningsprojekt till slutet av 2020
• Prövas vid läroanstalter på andra stadiet genom Businesskurser och webbplatsen Opopassi samt i Företagsbyar för högstadiet
• Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO finansierade 90 procent av projektet.

Ekonomi och ungdom TAT

TAT främjar samarbetet mellan skolor och företag, väcker ungdomars intresse för företagande, lär dem ekonomikunskaper och stöder dem när de väljer utbildning och karriär.
TAT bildades 1947. Hette tidigare Ekonomiska Informationsbyrån.
TAT:s verksamhet finansieras bland annat av TT-stiftelsen, Finlands Näringsliv EK, företag, stiftelser, undervisnings- och kulturministeriet samt kommuner.


Finsk text: Päivi Helander
Bilder: Päivi Mäkelä (framsidan), Niko Jekkonen/Täydenkuun Kuva, Ekonomi och ungdom TAT