Gå direkt till innehållet

Kundberättelse: Kristillinen Taideseura (kristliga konstsamfundet)

Ettan i föreningsregistret fyllde 100 år

Kristillinen Taideseura (kristliga konstsamfundet), som hade bildats av författarinnan Hilja Haahde, var den första föreningen som antecknades i föreningsregistret när det öppnades i mars 1919.

Föreningen var en fortsättning på samarbetet Kolmisointu (treklangen), som hade konst, fosterländskhet och kristlighet som grundpelare.

"Konstsamfundet hade från första början en bred och samhällsinriktad uppgift. Man ville sprida kulturen till avlägsna bygder, till hela folket", säger ordförande Eeva Tikka.

Sekreterare Ansa Kirjavainen påpekar att man från stadgarna har strukit målet att förädla folkets konstnärliga sinne, men att föreningen alltjämt ordnar konstevenemang, föreläsningar i kulturella ämnen, utflykter, konserter, utställningar och seminarier som är öppna för alla.

Enligt Antero Polson, chefredaktör för tidskriften Ars Magna, har föreningen främjat mångsidig konst i församlingarna. De har fått en klarare syn på konst.

"Konst betraktas som gåvor till församlingarna – Guds skapelsearbete återspeglas i konsten."

Föreningen har cirka 300 medlemmar som företräder vänner, hobbyutövare och professionella inom alla konstarter. Samfundsmedlemmen Christian Artists Finland (CAF) hör till ett internationellt nätverk. Av avkastningen på Haahdes upphovsrättsersättningar delas stöd ut till konstnärer via Kristillinen taidesäätiö (kristliga konststiftelsen).

I temat för seminariet som hölls i anslutning till föreningens 100-årsjubileum, "konstens beröring", sammanfattas enligt Tikka konstens möjlighet att tala till människan direkt, på hjärtats språk. Därför har man inom föreningen en stark tro på framtiden.

"Betydande konst har alltid behandlat livets stora frågor och den nya generationen torde inte nöja sig med något mindre. Den kristliga konsten tar bara en annan form", sammanfattar medlemssekreterare Niilo Rantala.

Affärsmannen, konstmecenaten Amos Anderson var medlem i Kristillinen Taideseura. Niilo Rantala (till vänster), Eeva Tikka, Ansa Kirjavainen och Antero Polso i Amos Rex-museet.

Föreningsregistret är en modern tjänst

Enligt Statistikcentralen hörde över hälften av alla finländare som är över 15 år till minst en förening 2017.

Föreningsfriheten garanterades i Finland 1906 i och med grundlagen om medborgarnas friheter.

I början av självständigheten gavs ett förslag till lag om föreningar, men lagen och beslutet om att upprätta ett föreningsregister sköts upp till januari 1919.

Föreningsregistret har blivit digitalt under de 100 åren som gått. PRS ger vid behov föreningar råd i ärenden som gäller anmälningar, men både informationssökning och anmälningar fungerar som självbetjäning via ämbetsverkets webbplats.

Att en förening registrerar sig innebär enligt Polson öppenhet och trovärdighet för föreningen.

“Vi som är registrerade är en del av samhället, och samarbetet med PRS är smidigt", säger Kirjavainen.


Kristillinen Taideseura gav ut en artikelsamling jubileumsåret till ära (till vänster). Konstverk i samfundets utställning av konstnärer i Lahtisregionen.


Kristillinen Taideseura ry (kristliga konstsamfundet)

• Finlands äldsta registrerade förening. Registrerades 15 mars 1919.
• Medlem i föreningen Kirkkopalvelut ry (kyrktjänst) och stiftande medlem i Kristlig stiftelse för vetenskap och konst som bildades 1978.
• Via stiftelsen har konstsamfundet under flera år delat ut stipendier för konstnärlig verksamhet.
• Bildade stiftelsen Kristillinen taidesäätiö (kristliga konststiftelsen) 2011 för att stödja och främja konstfostran, dela ut stipendier och stödja konstprojekt.
• Publicerar årligen tidskriften Ars Magna.


Finsk text: Päivi Helander

Bilder: Markku Pihlaja, Kikka Miilus och Nina Kaverinen