Gå direkt till innehållet

Ornamo rf

"I samarbetspartnernas ögon kan kommersialiseringen av ett mönster förefalla mycket mer lockande, om produktens utformning har skyddats”, konstaterar Jussi Ilvonen, jurist vid designbranschens expertorganisation Ornamo Art and Design Finland.

Mönsterrätt skyddar produkten på vägen mot framgång

Mönsterrätt är det främsta sättet för formgivare att skydda sina produkter. Registreringen av ett mönster ger ensamrätt att dra fördel av en produkts yttre. På det sättet säkerställer man konkurrensfördelar och möjligheter till extra inkomster.

Föremålet för skyddet kan vara till exempel en möbel, en armatur, utformningen av ett gränssnitt eller en logotyp.

"Att registrera ett mönster hos PRS är ett jämförelsevis billigt och snabbt sätt att skydda sin produkt. I tillverkarens och i andra eventuella samarbetspartners ögon kan kommersialiseringen av ett mönster förefalla mycket mer lockande, om produktens utformning har skyddats", konstaterar Jussi Ilvonen, jurist vid designbranschens expertorganisation Ornamo Art and Design Finland.

Att ett nytt mönster skiljer sig från tidigare registrerade mönster kan kontrolleras enkelt i det offentliga och avgiftsfria mönsterrättsregistret som förs av PRS.

Mönsterskydd jagar plagiatorer på flykten

Enligt Ilvonen är det vanligt att designer oroar sig för att det skydd som mönsterrätten ger inte sträcker sig till liknande, icke-identiska plagiat. Många antar också att det är svårt och dyrt att ingripa i kränkningar av mönsterrätten.

"Det starkaste skyddet för en utformning får man oftast genom att göra tydliga ansökningar med bra bilder, registrera flera alternativa modeller med samma ansökan och överväga att kombinera olika industriella rättigheter."

Ju större område verksamheten omfattar, desto besvärligare är det i allmänhet att utöva tillsyn och ingripa vid kränkningar.

"Det är emellertid klart att mönsterskydd avsevärt minskar risken för plagiat. Dessutom bör man komma ihåg att många fall som gäller misstankar om kränkning kan lösas kostnadseffektivt genom att man skickar konkurrenten ett brev med förbud där man påvisar de egna ensamrätterna."

Mönsterrättsfrågor ofta på förhandlingsbordet

Medlemmarna i Ornamo Art and Design Finland kan vända sig avgiftsfritt till föreningens jurist, till exempel beträffande besvärliga punkter i avtalsutkast och i ärenden som gäller immateriella rättigheter (IPR).

"Mönsterrättsfrågor är på bordet varje vecka. Direkta frågor om mönsterrätt ställs mer sällan, men jag brukar själv ta upp dem till exempel när jag behandlar avtalsfrågor. Jag tror de flesta medlemmarna har stött på termen, eftersom vi på senare år informerat och utbildat aktivt i IPR-frågor", säger Ilvonen.

Enligt Ornamos medlemsenkäter har dock mindre än hälften dragit fördel av IPR-skyddsformerna.

Håll fast vid dina immateriella rättigheter

Ornamo Art and Design Finland rekommenderar att designer registrerar mönsterrätten i sitt namn och efter prövning överlåter licenser till sina skapelser. En licens till en samarbetspartner gör det möjligt att kommersialisera en utformning men säkerställer att formgivaren får ta del av värdeökningen.

Ju större den tänkta geografiska marknaden är, desto mer omsorgsfullt bör skyddsfrågorna planeras och resurser reserveras för det i förväg.

Ilvonen påminner om att företag kan konsultera experter vid planeringen av IPR-ärenden till exempel med stöd av Business Finlands innovationssedel.

"Forsknings- och kommunikationsarbetet i de centrala branschorganisationerna och deras inbördes samarbete ger den bästa garantin för att vi får ut nyttig information till fältet och därigenom nya framgångsrika produkter och tjänster i designbranschen i Finland."

Ornamo rf

Ornamo rf är en expertorganisation inom design som syftar till att utveckla designeryrket och påverka formgivningens status i samhället. Ornamo har nästan 2 700 högt utbildade medlemmar. De tillhandahålls mångsidiga förmåner och tjänster och får stöd i olika skeden av studierna och arbetslivet. Ornamo grundades år 1911.


Finsk text: Marjo Rautvuori
Bilder: Ornamo rf, Nina Kaverinen