Siirry suoraan sisältöön

Ornamo ry

”Yhteistyökumppanien silmissä mallin kaupallistaminen voi näyttää paljon houkuttelevammalta, kun tuotteen ulkomuoto on suojattu”, sanoo Ornamo ry:n lakimies Jussi Ilvonen.

Mallioikeus suojaa tuotetta matkalla menestykseen

Mallioikeus on muotoilijoille ensisijainen tuotteen ulkomuodon suojauskeino. Rekisteröimällä mallin saa yksinoikeuden hyödyntää tuotteen ulkomuotoa. Näin luodaan kilpailuetua ja lisäansaintamahdollisuuksia.

Suojan kohde voi olla esimerkiksi kaluste, valaisin, käyttöliittymän ulkoasu tai logo.

"Mallin rekisteröinti PRH:ssa on verraten halpa ja nopeasti saatava suojakeino. Valmistajayrityksen ja muiden mahdollisten yhteistyökumppanien silmissä mallin kaupallistaminen voi näyttää paljon houkuttelevammalta, kun tuotteen ulkomuoto on suojattu", toteaa muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry:n lakimies Jussi Ilvonen.

Uuden mallin erottuvuus jo rekisteröidyistä malleista on tarkistettavissa helposti julkisesta ja maksuttomasta mallioikeusrekisteristä, jota PRH pitää.

Mallisuoja karkottaa jäljittelijöitä

Ilvosen mukaan muotoilijat ovat suhteellisen usein huolissaan siitä, että mallioikeuden antama suoja ei ulotu samankaltaisiin, ei-identtisiin jäljitelmiin. Monet myös olettavat loukkauksiin puuttumisen olevan aina vaikeaa ja kallista.

"Vahvin ulkomuodon suoja saadaan usein tekemällä selkeitä hakemuksia hyvien kuvien kera, rekisteröimällä useampi vaihtoehtoinen malli samalla hakemuksella ja harkitsemalla eri teollisoikeuksien yhdistelemistä."

Valvonta ja loukkauksiin puuttuminen on yleensä sitä haastavampaa, mitä suuremmalla alueella toimitaan.

"Kuitenkin on selvää, että mallisuoja vähentää jäljittelyriskiä huomattavasti. Lisäksi on syytä muistaa, että moni loukkausepäilyasia ratkeaa kustannustehokkaasti lähettämällä kilpailijalle kieltokirje, jossa omat yksinoikeudet osoitetaan."

Mallioikeusasiat usein neuvontapöydällä

Ornamo ry:n jäsenet voivat kääntyä maksutta lakimiehen puoleen esimerkiksi sopimusluonnosten mutkakohdissa ja aineettomien oikeuksien (IPR) asioissa.

"Mallioikeusasiat ovat pöydällä viikoittain. Suoranaisesti niistä kysellään harvemmin, mutta otan ne itse usein esiin esimerkiksi sopimusasioita käsiteltäessä. Uskon useimpien jäsentemme törmänneen termiin, sillä olemme viime vuosina tiedottaneet ja kouluttaneet aktiivisesti IPR-asioissa", Ilvonen sanoo.

Ornamon jäsentutkimusten mukaan kuitenkin vain alle puolet jäsenistä on hyödyntänyt IPR-suojamuotoja.

Pidä kiinni aineettomista oikeuksistasi

Ornamo ry suosittelee, että muotoilija rekisteröi mallioikeuden itselleen ja luovuttaa lisenssejä luomuksiinsa harkitusti. Lisenssi yhteistyökumppanille mahdollistaa kaupallistamisen mutta varmistaa muotoilijalle mahdollisuuden päästä osalliseksi arvonnoususta.

Mitä laajemmalle tuote on tarkoitus kaupallistaa, sitä huolellisemmin suojausasioita tulee suunnitella ja resursoida ennalta.

Ilvonen muistuttaa, että esimerkiksi Business Finlandin innovaatiosetelin turvin yhtiöt voivat konsultoida asiantuntijoita nimenomaan IPR-asioiden suunnittelussa.

"Alan keskeisten organisaatioiden hyvä tutkimus- ja tiedotustyö sekä yhteistyö ovat paras tae sille, että saamme kentälle entistä hyödyllisempää tietoa ja sitä kautta entistä useampia muotoilualan tuotteiden ja palveluiden menestystarinoita Suomeen."

Ornamo ry

Ornamo ry on 1911 perustettu muotoilualan asiantuntijajärjestö, joka kehittää muotoilijan ammattia ja vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa. Järjestöön kuuluu lähes 2 700 korkeakoulutettua jäsentä. Heille tarjotaan monipuolisia etuja ja palveluita sekä tukea opiskelu- ja työelämän eri vaiheissa.


Teksti: Marjo Rautvuori
Kuvat: Ornamo ry, Nina Kaverinen