Gå direkt till innehållet

Generaldirektörens hälsning 2020

Coronapandemin, som påverkade hela samhället 2020, orsakade förändringar även inom PRS. På det hela taget klarade vi detta mycket exceptionella år bra.

När pandemin började förutspådde vi att det allmänna ekonomiska läget skulle försämras drastiskt och förberedde oss på att antalet ansökningar och anmälningar skulle minska. Vändningen i ekonomin visade sig dock vara lindrigare än väntat.

Antalet ansökningar och anmälningar ökade klart jämfört med 2019. Ökningen i antalet inhemska patentansökningar och nationella varumärkesansökningar var särskilt positivt. Likaså ökade antalet anmälningar till handelsregistret. Trots den ökade arbetsmängden uppnådde vi alla våra mål för handläggningstiderna.

Vårt mål är att en så stor del som möjligt av våra tjänster ska finnas tillgängliga som e-tjänster. År 2020 överskred vi klart våra mål för andelen e-tjänster. Undantagsförhållandena hade en väsentlig inverkan på denna utveckling.

Året var exceptionellt även för vår kundservice. Vårt kundserviceställe i Helsingfors var stängt en stor del av året för att trygga kund- och arbetssäkerheten. Trots de förändringar som pandemin medförde fick vår personal än en gång beröm för sin sakkunskap och serviceanda.

Arbetstillfredsställelsen hos vår personal låg på samma nivå som tidigare. Det är värt att notera att även arbets- och verksamhetsmiljön ansågs vara på en god nivå trots distansarbetet.

PRS organisationsstruktur förnyades i september när revisionstillsynen anslöts till resultatområdet företag och sammanslutningar. Efter ändringen håller revisionstillsynens verksamhet på att återgå till det normala.

Lagen om digitala tjänster förutsatte att myndigheternas elektroniska tjänster och webbplatser är tillgängliga i september 2020. Förbättrandet av tillgängligheten av PRS tjänster och webbplats krävde en betydande arbetsinsats 2020.

Vi har också inlett arbetet med att stärka och förenhetliga hanteringen av risker.