Siirry suoraan sisältöön

Pääjohtajan katsaus 2020

Koko yhteiskunnan toimintaan vuonna 2020 vaikuttanut koronaepidemia aiheutti muutoksia myös PRH:ssa. Kokonaisuutena arvioiden selviydyimme tästä erittäin poikkeuksellisesta vuodesta hyvin.

Epidemian alkaessa ennakoimme yleisen taloustilanteen heikentyvän jyrkästi ja varauduimme hakemus- ja ilmoitusmäärien laskuun. Talouden käänne osoittautui kuitenkin ennakoitua lievemmäksi.

Hakemus- ja ilmoitusmäärät nousivat selvästi vuoteen 2019 verrattuna. Erityisen myönteistä oli kotimaisten patenttihakemusten ja kansallisten tavaramerkkihakemusten määrien kasvu. Kaupparekisteri-ilmoitusten määrä kasvoi niin ikään. Kasvaneesta työmäärästä huolimatta saavutimme kaikki käsittelyaikatavoitteemme.

Tavoitteenamme on, että sähköinen asiointi kattaa mahdollisimman suuren osan palveluistamme. Vuonna 2020 sähköisen asioinnin osuudelle asettamamme tavoitteet ylittyivät selvästi. Poikkeusoloilla oli olennainen vaikutus tähän kehitykseen.

Myös asiakaspalvelullemme vuosi oli poikkeuksellinen. Asiakaspalvelupisteemme Helsingissä oli huomattavan osan vuodesta suljettu asiakas- ja työturvallisuuden varmistamiseksi. Epidemian aiheuttamista muutoksista huolimatta henkilöstömme asiantuntemus ja palveluhenkisyys keräsivät jälleen kiitosta.

Henkilöstömme työtyytyväisyys pysyi entisellä korkealla tasollaan. Huomionarvoista on, että etätyön alkamisesta huolimatta myös työ- ja toimintaympäristö arvioitiin hyvälle tasolle.

PRH:n organisaatiorakennetta uudistettiin syyskuussa liittämällä tilintarkastusvalvonta osaksi yritykset ja yhteisöt -tulosaluetta. Muutoksen jälkeen tilintarkastusvalvonnan toiminta on palaamassa normaaliksi.

Digipalvelulaki edellytti, että viranomaisten sähköiset palvelut ja verkkosivustot ovat saavutettavia vuoden 2020 syyskuussa. PRH:n palvelujen ja verkkosivustojen saavutettavuuden parantaminen oli vuonna 2020 huomattava urakka.

Olemme käynnistäneet myös työn riskienhallinnan vahvistamiseksi ja yhtenäistämiseksi.