Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstö 2020

Työtyytyväisyys ennätystasolla

Ennätysmäärä prh:laisia vastasi työtyytyväisyyttä mittaavaan valtionhallinnon VM Baro -kyselyyn. Myös kyselyyn perustuva työtyytyväisyyden keskiarvo 3,97 (asteikolla 1–5) oli tähänastinen ennätys.

Vahvuuksina tuloksissa näkyivät erityisesti toimintakulttuuri, työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet sekä työnantajakuva ja arvot.

Koronan aiheuttama poikkeustila siirsi muutamassa päivässä lähes koko henkilöstön etätöihin maaliskuussa 2020. Sähköiset työvälineet, töiden järjestelyt ja aiemmilta vuosilta tutut etätyökäytännöt helpottivat siirtymää merkittävästi.

Sujuvasta siirtymästä kertookin, että loppusyksyllä järjestetyssä VM Baro -kyselyssä työ- ja toimintaympäristö arvioitiin tasolle 4,05.

Työilmapiirikyselyn tulokset 2019–2020 (VM Baro, asteikko 1–5)

Kokonaistyötyytyväisyys

Henkilöstön kokonaistyötyytväisyys oli 3,97 vuonna 2020 ja 3,87 vuonna 2019


Työn tavoitteiden tietäminen

Tavoitteiden tunteminen oli 4,48 vuonna 2020 ja 4,45 vuonna 2019

Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä

Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä oli 3,65 vuonna 2020 ja 3,49 vuonna 2019

Johdon onnistuminen töiden organisoinnissa

 Johdon onnistuminen töiden organisoinnissa oli 3,62 vuonna 2020 ja 3,47 vuonna 2019

PRH on hyvä työpaikka

 Väite PRH on hyvä työpaikka sai arvosanan 4,35 vuonna 2020 ja 4,17 vuonna 2019

Toimintakulttuurityö jatkui

Kyselyssä ilmeni myös, edellisvuonna valitut toimintakulttuurimme periaatteet (avoin, arvostava, asiantunteva) olivat hyvin henkilöstön tiedossa. Periaatteiden toteutuminen arjessa nähtiin myös aiempaa parempana.

Toimintakulttuurista tehtiin erillinen kysely. Tulosten pohjalta jatkamme kehittämistä työn sujumista ja työhyvinvointia entistä paremmin tukevaan suuntaan.

Kohti valmentavaa johtamista

Vuonna 2020 otimme käyttöön valtionhallinnon yhteisen osaamisen hallinnan ratkaisun. Osaava on sähköinen palvelu, joka tukee osaamisen johtamisessa. Sen avulla voidaan myös lisätä palautteenantoa ja tehostaa tavoitteiden seurantaa.

Osaavan käyttöönoton myötä on siirrytty samalla uudenlaiseen toimintatapaan ja käyty valmentavia kehityskeskusteluja useita kertoja vuoden aikana. Osaavan avulla edistämme siirtymää luottamukseen perustuvaan valmentavaan johtamisotteeseen.

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2020

 Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2020 yhteensä 412,5 jakautuen seuraavasti: Patentit ja tavaramerkit 175,0, Yritykset ja yhteisöt 137,3, Asiakaspalvelut ja viestintä 48,4, Yhteiset palvelut 35,9, tilintarkastusvalvonta 10,8, ICT-kehitysyksikkö 5,0