Siirry suoraan sisältöön

Pääjohtajan katsaus

Pääjohtajan katsaus 2019

Vuosi 2019 oli Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tuloksellinen.

Kaupparekisteri-ilmoitusten määrä jatkoi kasvuaan, vaikka Suomen taloudellisessa tilanteessa ja elinkeinoelämän toimintaympäristössä oli nähtävissä kasvavia epävarmuustekijöitä.

Vaikka ilmoitusmäärät kasvoivat, saavutimme kaikki hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaikatavoitteet. Pystyimme myös lyhentämään käsittelyaikoja asiakastarpeiden mukaisesti.

Myös sähköisten ilmoitusten määrässä saavutimme meille asetetut tavoitteet. Sähköisen asioinnin edistämisen kannalta erityisen merkittäviä ovat vuonna 2019 voimaan tulleen lainsäädännön muutokset siitä, että tavaramerkkihakemukset ja edunsaajailmoitukset voi tehdä ainoastaan sähköisesti.

Työ sähköisten palvelujemme kehittämiseksi jatkui. Vuoden aikana otimme käyttöön sähköiset palvelut asunto-osakeyhtiöiden perustamisessa ja edunsaajatietojen ilmoittamisessa. Julkaisimme uusia palveluja tavaramerkkihakemuksiin liittyvässä asioinnissa. Lisäksi julkistimme yhdistysrekisterin uudet sähköiset palvelut.

Kaikkien digihankkeittemme taustalla ovat strategiset tavoitteemme: asiakkaidemme onnistuminen ja se, että tietomme on avointa ja helppokäyttöistä. Asiakkaiden ja sidosryhmien palaute on meille tässä työssä ensiarvoisen tärkeää, ja asiakkaamme osallistuvat sähköisten palvelujen kehittämiseen yhä systemaattisemmin.

PRH on asiakaspalveluvirasto. Asiakaskuntamme on laaja ja sisältää muun muassa koko suomalaisen elinkeinoelämän ja yhdistykset. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä vuosittain muun muassa kyselyin. Myös vuonna 2019 mitattu asiakastyytyväisyys saavutti asetetun tavoitteen 4,0 (asteikolla 1–5).

Henkilöstön työtyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla. PRH on edelleen houkutteleva työnantaja, mikä on viraston asiantuntijapalvelujen ylläpitämiseksi ensiarvoisen tärkeää.