Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstö

Työtyytyväisyys hyvällä tasolla

Työtyytyväisyyttä mittaavaan valtionhallinnon VM Baro -kyselyyn vastasi ennätysmäärä prh:laisia. Työtyytyväisyyden keskiarvo 3,87 (asteikko 1–5) laski hieman edellisvuodesta mutta oli yhä hyvällä tasolla.

Vahvuuksina kyselyssä nousivat esiin muun muassa toimintakulttuuri, työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet sekä työnantajakuva ja arvot. Sekä tavoitteiden tuntemisesta, että sitoutumisesta PRH:n tavoitteisiin vähintään 90 prosenttia vastaajista antoi parhaimmat arviot eli 4–5.

Työilmapiirikyselyn tulokset 2018–2019 (VM Baro, asteikko 1–5)

Kokonaistyötyytyväisyys

Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys laski: se oli 3,87 vuonna 2019 ja 3,92 vuonna 2018

Työn tavoitteiden tietäminen

Tavoitteiden tunteminen nousi: se oli 4,45 vuonna 2019 ja 4,44 vuonna 2018

Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä

Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä laski: se oli 3,49 vuonna 2019 ja 3,60 vuonna 2018

Johdon onnistuminen töiden organisoinnissa

Johdon onnistuminen töiden organisoinnissa laski: se oli 3,47 vuonna 2019 ja 3,51 vuonna 2018

PRH on hyvä työpaikka

Väitteen ”PRH on hyvä työpaikka” arvosana laski. Se oli 4,17 vuonna 2019 ja 4,22 vuonna 2018

Avoin, arvostava ja asiantunteva PRH

Osana strategian toimeenpanoa PRH:n merkittävää vahvuutta eli toimintakulttuuria kehitettiin edelleen yhdessä henkilöstön kanssa.

Syksyllä lanseerattiin henkilöstötyöpajoissa yhteistyössä vahvistetut, uudet toimintaamme ohjaavat periaatteet: avoin, arvostava, asiantunteva.

Muita toimintakulttuuriamme tukevia asioita olivat ensimmäinen koko PRH:n yhteinen kehittämispäivä, Lean Master- ja Lean Leader -valmennukset, valmentavan johtamisen ja esimiestyön vahvistaminen sekä vuodenvaihteessa käyttöön otettu valtion yhteinen osaamisen hallinnan ratkaisu Osaava.

Näillä eväillä muovaamme toimintakulttuuriamme tavoitteena kaikkia hyödyttävä ja sujuva työn tekeminen hyvässä hengessä. Jatkossa arvioimme toimintakulttuuria kyselyillä ja kehitämme sitä entistä paremmin työn sujumista ja työhyvinvointia tukevaan suuntaan.

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2019

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 2019 yhteensä 414,85 jakautuen seuraavasti: Patentit ja tavaramerkit 176,03, Yritykset ja yhteisöt 133,07, Asiakaspalvelut ja viestintä 48,54, Yhteiset palvelut 34,88, tilintarkastusvalvonta 17,94, ICT-kehitysyksikkö 4,38