Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstö 2018

Työtyytyväisyys ylitti tavoitteen

Kuluneena vuonna PRH:n henkilöstön tyytyväisyys työhönsä saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, sillä valtionhallinnon VM Baro -kyselyssä prh:laisten kokonaistyötyytyväisyys nousi lukuun 3,9 (asteikko 1–5). Tulos ylitti tavoitteen.

PRH:n vahvuuksina kyselyssä nousivat esiin muun muassa toimintakulttuuri, työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet sekä työnantajakuva ja arvot.

Ainoastaan tyytyväisyys työskentelytiloihin ja tulokselliseen työskentelyyn laski edellisestä kyselystä. Työympäristön ja työskentelytapojen muutoksen voidaan arvioida vaikuttaneen tulokseen, sillä vuosi 2018 oli meille ensimmäinen kokonainen vuosi uusissa monityötiloissa. Kehitimme toimitiloja ja niissä työskentelemisen pelisääntöjä saadun palautteen perusteella.


Aiempaa enemmän rekrytointeja

Rekrytointien määrä kasvoi vuonna 2018 merkittävästi. Julkaisimme hakuilmoituksia kaksi kertaa edellisvuotta enemmän. Rekrytoinnit painottuivat asiantuntijatason tehtäviin.


Strategia

Uudistamme toimintakulttuuriamme

Käynnistimme keväällä 2017 toimintakulttuuriprojektin, joka on osa vuonna 2018 julkistetun uuden strategiamme toimeenpanoa.

Osana projektia teimme syyskuussa koko henkilöstölle suunnatun kyselyn, johon vastasi prh:laisista lähes kaksi kolmasosaa.

Kyselyn tulokset olivat pääosin erittäin hyviä. Erityisen hyvin kulttuurimme toimii aktiivisessa osaamisen kehittämisessä ja jakamisessa sekä henkilöstöön osoitetussa luottamuksessa. Toimintatapojemme yhtenäisyydessä sen sijaan olisi vielä kehitettävää.

Toimintakulttuurin kehittäminen jatkuu muun muassa työpajoissa ja lean-valmennuksissa.