kuvituskuva

Verksamhet

Verksamhet

Intressentgrupperna medverkar nära i vår vardag

Vi samarbetar med våra kunder och andra samarbetspartner, liksom företag, myndigheter och intressebevakningsorganisationer ännu närmare än förr.

När vi utvecklar våra e-tjänster frågar vi kundernas åsikter och låter dem testa tjänsterna.

Allt fler av våra nya e-tjänster ingår i myndigheternas gemensamma projekt. Därför utvecklar vi tjänsterna också tillsammans med andra myndigheter.

Kuvassa on PRH:n ja Kiinan tavaramerkkiviraston (CNIPA) edustajia. Representanter för Kinas varumärkesmyndighet CNIPA besökte PRS i oktober.


Vi håller nära kontakt med samarbetspartnerna bland annat genom att ordna rådgivnings- och samarbetsmöten.

Under det gångna året organiserade vi ett flertal evenemang för intressentgrupperna och medverkade också på evenemang som ordnades av andra aktörer.

Kuvassa on Maailman henkisen omaisuuden tapahtuman 26.4.2018 yleisöä ja robotti NAO, joka kertoi tilaisuudessa kiertotaloushankkeesta. Evenemang på den intellektuella äganderättens dag var i Tavastehus i april. PRS organiserade evenemanget tillsammans med yrkeshögskolan i Tavastland (Hämeen ammattikorkeakoulu). Roboten NAO (i övre högra hörn) berättade om ett projekt inom cirkulär ekonomi i evenemanget.


Samarbete med intressentgrupper

Evenemang 2018

15.1 Prisutdelning i anslutning till tävlingen Keksijänero (Uppfinnargeni) 2017 tillsammans med serietidningen Aku Ankka (Kalle Anka).
24.1 Stiftelseinfo
13.2 Presentation av det internationella systemet för mönsterrätt WIPO Hague i samarbete med Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)
22.3 Evenemanget Kasvava yritys (Växande företag)
10.4 Seminarium om patent och mönster i USA
17.4 Gemensamt IPR-seminarium
26.4 Evenemang på världsdagen för intellektuell äganderätt tillsammans med yrkeshögskolan i Tavastland (Hämeen ammattikorkeakoulu)
18.5 Seminarium om revisionens framtid tillsammans med Aalto-universitetet
22.5 Föreningsinfo
24.5 Evenemanget Yrityksen nimipäivä (Företagets namnsdag) tillsammans med Kommunikationsverket, Nyföretagarcentral i Uleåborg och NTM-centralen i Norra Österbotten.
25.5 Gemensamt IPR-seminarium
30.5 Seminarium om patentering av krypteringsmetoder tillsammans med Europeiska patentverket (EPO)
13.6 Aktualitetsseminarium för IPR-assistenter
4.9 Evenemanget Yrityksen nimipäivä (Företagets namnsdag) på företagsmässan Yritys 2018 tillsammans med Kommunikationsverket
4–5.9. Företagsmässan Yritys 2018 tillsammans med Befolkningsregistercentralen, NTM-centralen i Nyland och TE-byrån
7.9 Kvalitetsdag för revisorer
11.10 Gemensamt IPR-seminarium
28.11 Evenemanget Nordic Smart Government 3.0 tillsammans med Skatteförvaltningen och Statskontoret
3.12 Medverkan på evenemanget Slush Founders’ Day