kuvituskuva

Personal

Personal

Ledningsgruppen

generaldirektör
Antti Riivari
överdirektör
Eero Mantere
Gemensamma tjänster
direktör
Jorma Hanski
Patent och varumärken
direktör
Riikka Harjula
Revisionstillsyn
direktör
Liisa Räsänen
Företag och sammanslutningar
direktör
Anna Lauttamus-Kauppila
Kundservice och kommunikation
ekonomichef
Pekka Heikkinen
personalchef
Nina Haavisto
teknisk chef
Sakari Karstu
ICT-utvecklingsdirektör
Sari Kuisma-Kari